< terug

Gebruiksvoorwaarden

Versie: 1 – Laatse update: 8/03/2021

Algemeen

SOS Droogte is eigendom van Rendapart NV en wordt beheerd door Rendapart NV.

e-mail: info@viano.be

Adres: Wijngaardveld 36 9300 Aalst

Ondernemingsnummer: BE 0400 296 828

Door de toegang tot en het gebruik van website erkent u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen en verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van SOS Droogte zoals hieronder beschreven.

SOS Droogte verschaft enkel informatie omtrent het topic "tuinen klimaatbestendig maken" en faciliteert het huren van toestellen bij eventuele partners of verwijst bezoekers door naar tuinaanleggers welke geadviseerde producten kunnen toepassen.

Om toegang te krijgen tot het verhuurplatform dient iedere gebruiker een account aan te maken op het platform.

Gebruikers van het platform garanderen dat zij enkel correcte informatie verschaffen bij het aanmaken van een account. Zij gebruiken hun echte identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, enz.) en verschaffen correcte contactgegevens over zichzelf. SOS Droogte kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de echtheid van de gedeelde informatie en behoudt geen verplichtingen om de echtheid ervan te controleren. Indien de verstrekte informatie door de gebruiker niet correleert met de realiteit kan SOS Droogte de kwaliteit van haar diensten niet garanderen. De gebruiker is verplicht om zijn account steeds te actualiseren.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn gegevens en voor de geheimhouding van zijn login gegevens.

Door gebruik te maken van het platform erkent de gebruiker de voorwaarden van SOS Droogte te hebben gelezen en dat hij/zij deze begrijpt en hiermee akkoord gaat.

Als een gebruiker de voorwaarden van SOS Droogte of enige andere toepasselijke regelgeving overtreedt, kan SOS Droogte het account van de gebruiker opschorten en verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SOS Droogte en de respectievelijke partners van SOS Droogte zijnde Polet, Eliet en Viano. Deze worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de nationale en internationale regelgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website en webapp is van algemene aard, waarbij de informatie niet aangepast wordt aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Waardoor de informatie niet aangewend kan worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

SOS Droogte doet steeds zijn uiterste best om de ter beschikking gestelde informatie zo accuraat mogelijk te displayen op zijn website. Desondanks kan deze informatie fouten bevatten door een onoplettendheid of andere onnauwkeurigheden. SOS Droogte kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op zijn website. Wanneer u foutieve informatie zou vaststellen kan u best direct contact opnemen met SOS Droogte.

De ter beschikking gestelde informatie en algemene inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden door SOS Droogte.

SOS Droogte voert steeds alle mogelijke handelingen uit om zijn website/webapp correct te laten functioneren. Echter kan SOS Droogte niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van zijn platform.

SOS Droogte kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van directe- of indirecte schade voortvloeiende uit de toegang of het gebruik van de webistie.

SOS Droogte kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, de overeenstemming van de opdracht met de gepubliceerde informatie ervan of schending van veiligheidsvoorschriften of enige andere regelgeving.

SOS Droogte kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die op directe of indirecte wijze voortvloeien uit het gebruik van de website/webapp.

.

Betalingen

SOS Droogte faciliteert de betaling van geleverde diensten door gebruik te maken van het betaalplatform Mollie Payments, Keizergracht 313, 1016 EE Amsterdam te Nederland. SOS Droogte houdt in deze geen kaartgegevens bij.

Betalingen dienen uitgevoerd te worden bij de plaatsing van her order en /of huurovereenkomst.

Disclaimer

SOS Droogte heeft louter als functie om tuinbezitters, winkelpunten en tuinaanleggers te informeren omtrent het topic "hoe tuinen meer klimaatbestendig maken?" en de verhuur van toestellen hierbij te faciliteren of tuinbezitter in contact te brengen met relevante winkelpunten en / of tuinaanleggers. SOS Droogte kan hierbij optreden als fist contact verhuurplatform.

Gedragscode

Iedere gebruiker van het platform verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze misbruik te maken van het platform. Het plaatsen van aanstootgevende inhoud op het platform is ten strengste verboden. Gebruikers mogen enkel andere gebruikers benaderen in de context van tuinen klimaatbestendiger maken.

SOS Droogte behoudt het recht om steeds actief alle communicatie op het platform en gebruikers te screenen en om indien nodig accounts te blokkeren of data te verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

Privacy policy

Versie: 1 – Laatse update: 02/03/2021

Algemeen

SOS Droogte draagt een goed privacy beleid hoog in het vaandel. Dit privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers van het platform SOS Droogte omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

SOS Droogte is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en respecteert hierbij de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door u verschafte persoonsgegevens worden gebruikt voor een correct klantenbeheer, reclame- of marketingdoeleinden, uitvoering van betalingen, het in contact brengen van personen en organisaties in het kader van een huur overeenkomst, het in contact brengen van particulieren met zelfstandige dienstverleners in het kader van tuinklussen. Het gebruik van de persoonsgegevens is niet beperkt tot deze doeleinden.

U kan ten alle tijden inzage vragen tot uw persoonsgegevens en eventuele correcties laten uitvoeren mits bewijs van identiteit.

Bij gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing doeleinden kan u zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik hiervan. U kan zich hiervoor steeds richten tot SOS Droogte.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een derde partij zonder dat deze hiertoe toegang heeft. Verder worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derde partijen.

SOS Droogte kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser gegevens, IP-adres, type besturingsapparaat, de domeinnaam van de laatst bezochte website. Deze gegevens worden gebruikt om het platform verder te optimaliseren.

Alle andere rechten die u werden toegekend doormiddel van Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming (GDPR/AVG) en die hier niet expliciet worden vermeld, kunt u steeds uitoefenen door deze bij SOS Droogte te melden.

Bewaring van gegevens

Uw gegevens worden verzameld volgens de hierboven vermelde gegevens voor zolang uw account actief blijft zodoende de continuïteit van onze diensten te verzekeren. Indien gewenst kan u uw account op verzoek verwijderen. Uw gegevens die werden gedeeld met andere gebruikers van het platform of gegevens die noodzakelijk zijn voor legale verplichtingen blijven bewaard.

Uw gegevens worden bewaard op externe servers van een derde partij.

Inzage van uw communicatie

SOS Droogte behoudt het recht tot inzage in alle communicatie die gebeurt via het platform. Dit ter verbetering van het platform en om misbruiken te voorkomen. In geval van uitzonderlijke misdrijven kan SOS Droogte deze gegevens delen met de bevoegde autoriteiten.

Het gebruik van cookies

Het platform gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van het platform. Dit doen we om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacystatement te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

Soorten cookies op SOS Droogte

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn die cookies die door ons geplaatst worden op het domein SOS Droogte. Zij zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en verhoogt de kwaliteit van onze diensten.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Deze anonieme cookies zijn er om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

De first-en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in onder andere:

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (b.v. cookies voor het onthouden van log-in of registratie, het onthouden van je taalvoorkeur, het onthouden van je producten in je winkelwagen,…). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. (Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar,…).

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube,…).

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses (Facebook).

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond (Google Adwords en Bing ads).

Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door social media zoals Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie-cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie-cookies.

Cookies accepteren

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Door een account aan te maken op greenius.app gaat u intrinsiek akkoord met ons cookies beleid en aanvaard u al onze cookies. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze webapp. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als je op een gegeven moment je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. In punt 9.5 wordt er uitgelegd welke stappen u hiervoor dient te ondernemen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als je geen gebruik wilt maken van cookies, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed zal werken. Zo is het mogelijk dat er enkele functies van de webapp verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.