746111 (7)

Beperken verharding

Het beperken van verharding in de tuin is een zeer effectieve manier om waterproblemen mee op te lossen of te voorkomen.

Als tijdens piekperiodes langs verharding veel extra regenwater naar de riolering vloeit, bestaat de kans dat de riolering de hoeveelheid water niet aan kan, met overstroming tot gevolg. Afvoer van regenwater via de riolering doet ook de kosten van waterzuivering stijgen, want in ons grotendeels gemengde rioolstelsel vermengt regenwater zich met afvalwater.

Op onverharde, waterdoorlatende grond daarentegen, sijpelt regenwater ter plaatse in de bodem, wat de ondergrondse waterspiegel doet stijgen. Dat betekent meer waterreserves voor drogere periodes en minder kosten voor riolering en waterzuivering.

Onverharde grond waarop planten groeien, droogt minder snel uit en neemt daardoor beter water op (en ook CO2). Planten beperken en vertragen bovendien bij hevige regenval de hoeveelheid water die de bodem moet slikken. Bladeren houden een deel van de regen tegen en wortels slorpen een deel op. Ook brengen planten via verdamping langs de bladeren water weer in de atmosfeer.